الترجمه: د نــــــه د

سوسوشی چن وقت پیش دنبال معنی د نـــه د می گشت...یول

منم طبق معمول واسه خودم یه پرونده تشکیل دادم و رفتم سراغ گوگل جونم!قلب

طبق تحقیقات جان فرسا و طاقت کاه (!) به نتایجی بسیار محرمانه و مهم دست یافتم:

گاهی می گوییم دیگه قرارمون این نشد دیگه! که به آن نیز می گوییم دیگه نشد دیگه! و خلاصه ی آن می شود: د نـــــــــــــــــــــه د!از خود راضی

/ 4 نظر / 9 بازدید
Fazi

افرین باااا نه باااااا؟ :دی

طناز

[متفکر][خرخون][متفکر]

soosooshi

واااااااااای واقعا دستت دردنکنه شرمندم کردی وااااااااااااااااااااای