بازگشت باران(با تشکر از گوگل)

اهم اهم!

برای طرفداران اسید گرامی (بارون خودمون!) باید عرض کنم ایشان آدرس قبلی ما را تصرف نموده اندنیشخند خوبه حداقل اون تصرف کرد نه یه ناشناس!اوه وب قبلیشانم به آدرسی جدید منتقل کردانیده است!شیطان خلاصه در صورت تمایل, نسبت خود را با ایشان بیان کرده و آدرس جدید ایشان را دریافت کنید!نیشخند همچنین می توانید شروع فعالیت جدیدشان را در آدرس قبلی بنده ببینیدابرو

__

هویجوری نوشت:

بارون خعلی باحالی خداییش!تشویق

__

باران جان شرمنده که هر دو تا جاتو گیر اوردممژه

__

بدون گوگل هرگز!

/ 47 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

کوکو نیستی ؟ بدو بیا آپم [ناراحت]

نسیم

فک کنم مرده باشی؟؟؟ آدرس جدیدمهhttp://sayaman.persianblog.ir/

فهیم

چقدر دلم واسه کوکوی شیطون تنگ شده بودی.. خوبی دو دوست جونم[ماچ] یلدا بهت خوش گذشت[ماچ]

Star*

کجایی کوکوووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟[دلشکسته] بیا دیگه [دلشکسته] حالت خوبه؟؟؟ [دلشکسته] [نگران]

فهیم

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

فهیم

یه خرس گنده واسه کوکوی نااازه خودم[ماچ]

soosooshi

[گریه][گریه][گریه][گریه] واقعا شرمندم که باید این طوری بگم...[گریه][گریه]ای کوکو کوکوووووووو عررررر[گریه] چه دختر نازنینی بودی!!![گریه]((اگه ازون بالا مالاها منو میبینی زیاد جو نگیرتت))[گریه]دوست گلی بودی!اما همش بودی چون دیگه نیستی!!!!هعـــــــــــی یادت به خیر روحت شاد[گریه]

soosooshi

دوستان کامنت قبلی و شوخی نگیرین/بگیرین!!!![گریه][گریه][گریه]

هستی

سلام سلام. کجایی ؟؟؟ [لبخند] همچین بگی نگی کمرنگ شدی... [متفکر]

soosooshi

کمرنگ ابدی ی ی ...[گریه][گریه][گریه] کوکو چرا بهم خنجر زدی[گریه]