کچل

توروخدا یکی به من بگه چرا نصف دکترا کچلن؟خنثی

آیا این حقیقت دارد که دلیلش درس خواندن زیاد و پُر شدن مغز و درنهایت ریختن موهاست؟خنثی

یکی به من بگــــــــــــــــــهگریه

/ 29 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسافر تنها

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .[لبخند] به یادتم[گل]

Fazi

فک کنم .فک کنم من م چن سال دیه کجل شم اخه ناسلامتی شما بایک دکی طرف هستین ااین نشان مخصوص حاکم بزرگ فازی کومان احترام بگذارید

Fazi

خفه [نیشخند]

غریبه

حالا از کی به این نتیجه رسیدی؟[متفکر]

طناز

خب اینکه یکی هم دکتر باشه هم پولدار باشه هم خوشتیپ باشه خیلی غیر منصفانه اس. نیست؟ واسه همین کچل میشن که تعادل بر قرار بشه[خنده][مغرور]