/ 6 نظر / 11 بازدید
soosooshi

نخیرشم نمیبخشم!!1

soosooshi

[قهر][قهر]

مریم

منم لینکت کردم[لبخند]

باران

جون تو... خودتو فاطی مردین! کجایین پس؟ تورو نمی دونم اما اون گوشیش خاموشه فک کنم گاز گرفتتش خفه شده