خوددرگیری مضمن!!!

خودم: برو حموممنتظر

من: نمی رماز خود راضی

خودم: پس پاشو ناهارتو بخور!خنثی

من: نمی خوامخمیازه

خودم: زهرمار! حداقل یکم درس بخون؟کلافه

من: گی بخورنیشخند

خودم: مگه تو خوردن داری؟شیطان

من: بی ادبمنتظر

خودم: به تو رفتمزبان

من: آره؟ اینجوریه؟منتظر

خودم: آره پس چی فک کردی!شیطان

من: خیله خب.قهر

خودم:قهر

___

نتیجه اخلاقی:

امروزی که دارین این رو می خونین ناهار چی داشتین؟نیشخند

/ 23 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاپیتال!

راستی باران کجاست؟؟[ناراحت] وبشو حذف کرد؟؟[ناراحت]

رودنیا

به رودنیا خوش آمدی دوست خوبم ، [لبخند]

طناز

دختر یه سر نتم بیا خب. ببین من امسال نهایی دارم عین خیالم نیس.[گاوچران] تو که جای خود داری. انقد فشار نیار به خودت[نیشخند]

یسنا

نوه هم نوه های قدیم[افسوس] هر از گاهی به مامان بزرگشون یه سری میزدن هیچ، این قدر هم خود درگیری نداشتن[ابرو] والا[نیشخند]

غریبه

ناهار رو یادم نیست ولی شام کوکو داریم[نیشخند]

مربی

مطلب جدیدم اینه 2دلیل برای دوست داشتن کوکو[مغرور]

مریم

دیگ به دیگ میگه روت سیاه![زبان]

soosooshi

haaaavاخر با حرفات وبت ف ی لتر میشه هاا!!!!نگفتی اخر رفتی حموم یا نه کپک؟من همین جا میگم که باران وبشو حذف نکرده انتقال داده و یکی دیگه هم زده یه بار با بدبختی یافتمش اما کامپیوتر هنگیدو [گریه].....بعدشم نوش جان چیه منظورم به ماکارانی& اش بود [منتظر]

ایمان آرزه

سلام ... وب بسیار خوبی دارید ، خوشحال می شم به وب من هم سری بزنید و نظرتونو بگید ... سپاس ...