کمتر و بیشتر

کمتر بترس، بیشتر امیدوار باش
کمتر ناله کن، بیشتر نفس بکش
کمتر حرف بزن، بیشتر بشنو
کمتر متنفر باش، بیشتر عشق بورز

و در این صورت است که تمامی چیزهای خوب جهان از آن تو خواهد بود

/ 6 نظر / 14 بازدید
دلباخته

╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ MY LOVE ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ MY DEAR ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ ╬♥═╬ ╬═♥╬ /(..')\♥♥('..) ./♥\. = ./█\. _| |_ ♥ _| |_ MY LOVE & MY DEAR

مــــونـــا

در بــــــاران صــــدایت مـــی کـــنـم در بـــارانــــی کــــه ابــــر مهربانه به خشکی زمین می نگردو معصومانه و دلسوزانه می گوید : غــــــــــــم بــــــی آب بــــــــــودن پـــیــرت کــــــــــرده یــــا گــــــناه ایـــــن مــــــردم کــــافـــــر و گنــــاهکار ؟ از طــــرف مـــــــو نـــــــا [لبخند][ماچ]

نسیم

اینم به خاطر گل روی تو....[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

رفیق

نه اتفاقا آجی قربون دل نیم وجبیت برم چیش خطر ناکه! من قرار نیست اونجا کسی رو از خواب بیدار کنم....چون اهلش نیستم... ولی این واقیته که بیشتر ما خودمونو بخواب زدیم.... من اعتقادمو گفتم... حرف خوبان روزگارمو زمزمه کردم... جون من جون تو...کاربه این ندارمدارید یانه اماقلبا قبولش داری؟ از بی تفاوتی خودت در مقابل ماهواره برام نگو از دید بازتری نگاه کن...از نگاه ....میتونی جوابمو ندی مواظب دلت باش همین[چشمک]

faaazi

اوَرین [نیشخند]